Płatności basenowe 2021/2022

Zniżka dla rodzeństwa wynosi: 50 zł od 2 karnetów, 75 zł – dla 3 zapisanych osób.

Basen COMARCH: poniedziałek & piątek & sobota

konto & dane do wpłaty:
Dzieciaki w formie 2, ul. Stawowa 18a, Świątniki Górne (Imię i nazwisko dziecka), 43 1240 2584 1111 0010 8736 0810.

– Poniedziałek –  792 zł (18 zajęć)

– Wtorek – 756 zł (18 zajęć)

– Czwartek –  756 zł (18 zajęć)

– Piątek –  792 zł (18 zajęć)

– Sobota – 748 zł (17 zajęć)

Międzyszkolny Basen Pływacki, os. Kolorowe 29b: wtorek & czwartek

Międzyszkolny Basen Pływacki, os. Kolorowe 29b

– Wtorek – 756 zł (18 zajęć)

– Czwartek –  756 zł (18 zajęć)


konto & dane do wpłaty:

Dariusz Ilnicki, Dzieciaki w formie, ul. Stawowa 18a, Świątniki Górne (Imię i nazwisko dziecka), 50 1020 5558 1111 1923 0190 0018.

Basen Uniwersytetu Pedagogicznego: piątek

Piątek –  792 zł (18 zajęć)

Basen Uniwersytetu Pedagogicznego

konto & dane do wpłaty:
Dzieciaki w formie 2, ul. Stawowa 18a, Świątniki Górne (Imię i nazwisko dziecka), 43 1240 2584 1111 0010 8736 0810.

REGULAMIN ZAJĘĆ BAENOWYCH:

 1. Wejście na zajęcia odbywa się po uregulowaniu płatności za zajęcia najpóźniej na pierwszych zajęciach każdego semestru.
 2. Przed rozpoczęciem semestru zajęć z pływania należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach pływania.
 3. Każde zajęcia trwają 45 minut. Przed ich rozpoczęciem należy zmoczyć ciało pod prysznicem.
 4. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do posiadania czepka, ręcznika, klapek oraz stroju kąpielowego.
 5. Istnieje możliwość płatności ratalnej tylko po uzyskaniu zgody od koordynatora zajęć.  Druga rata płatna jest przed upływem połowy zajęć danego semestru. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika z płatności drugiej raty.
 6. W przypadku nieobecności zgłoszonej (min. 4 h przed zajęciami) poprzez system Active Now możliwe jest odrobienie zajęć (max 4 razy) w późniejszym terminie po ustaleniu z koordynatorem zajęć.
 7. Opłata za kurs nie podlega zwrotowi i nie może być przełożona na następną edycję kursu.
 8. Chęć uczestniczenia w kolejnym semestrze należy zgłosić i uiścić opłatę najpóźniej na pierwszych zajęciach kolejnej edycji kursu.
 9. Odpowiedzialność za dzieci do czasu rozpoczęcia zajęć i po ich zakończeniu ponoszą rodzice. Jest zakaz pozastawiania dzieci bez opieki przed oraz po zakończeniu zajęć.
 10. Odrabiać zajęcia można tylko w danym semestrze i nie ma możliwości przepisania niewykorzystanych zajęć na następny semestr.
 11.  Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczenie na stronie internetowej www.dzieciakiwformie.pl, Facebooku oraz innych używanych przez firmy mediów społecznościowych takich jak: zdjęcia i filmy z zajęć z udziałem dzieci proszone są o przekazanie takiej informacji do koordynatora na adres mailowy kontakt@dzieciakiwformie.pl. Zgoda jest ważna po potwierdzeniu przez koordynatora otrzymanej informacji.
 12. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Pływalni oraz obiektów, na których się znajduje ( szatnie, szkoły itd.).
 13. Decyzja o zapisaniu się na kurs jest równoznaczna z akceptacją powyższego regulaminu.